THE

 CHINA UNIVERSITY GUIDE  

Over 300 Universities in 23 Provinces

Home
Contact
Add A Listing
Destinations
Haikou
Beijing
Shanghai
Chongqing
Tianjin
Guangzhou
Shenzhen
Dalian
Kunming
Hangzhou
Nanning
Hong Kong
Taiwan
Provinces
Hainan
Guangdong
Hebei
Hunan
Guangxi
Shaanxi
Yunnan
Anhui
Jiangsu
Fujian
Jiangxi
Gansu
Liaoning
Guizhou
Heilongjiang
Shanxi
Henan
Shandong
Sichuan
Hubei
Zhejiang
Tibet
Macau
Mongolia
Ningxia
Xinjiang

   Current Destination

  >  China  >  Tibet Province Universities   >  Lhasa

Tibet Lhasa China University Guide

For more information, click one of the university links below. 
If you know of a Chinese university that is not listed, please contact us.
Lhasa China Universities
Tibet University  Tibet University (TU) is a comprehensive university whose main purpose is the training of teachers in the Tibet Autonomous Region. It was established in July 1985 based on the former Tibet Teachers' college. TU was originally founded in 1951 as the Tibet Cadres School. Tibet University is located in Lhasa, the capital city of the Tibetan Autonomous Region. The tree-lined and grassy campus has a total area of 300,000 square meters, with a total dormitory space of 70,000 square meters.
Nearby Cities
Xigaze China Universities
Still trying to decide on where to attend a Chinese university or language school? 
Check out our featured schools section.

Home  |  Contact  |  Add A Listing 

The China University Guide, All rights reserved.